Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ

23/12/2021

Với hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá xếp thứ 3 trong nhóm ba hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á, đứng sau Indonesia và Singapore.

Với hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (starups), Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá xếp thứ 3 trong nhóm ba hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á, đứng sau Indonesia và Singapore.

Theo daibieunhandan.vn thực hiện

Tin liên quan