[row] [col span=”8″ span__sm=”12″]

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP – NHÀ ĐẦU TƯ

iPEC là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ với Sở, ngành, thường trực UBND tỉnh Cà Mau để kịp thời trao đổi thông tin, hoặc hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

1. TÊN DOANH NGHIỆP - NHÀ ĐẦU TƯ

Tên Doanh nghiệp - Nhà đầu tư:
Giấy chứng nhận ĐKDN số: Cấp ngày:
Nơi cấp giấy chứng nhận ĐKDN:
Vốn đầu tư / Vốn điều lệ:
Địa chỉ trụ sở chính
Điện thoại liên lạc: Fax:
Địa chỉ email:
Ngành nghề kinh doanh chính:
Tài liệu kèm theo:
* Tài liệu không quá 2Mb, nếu vượt quá vui lòng gửi qua email ipeccamau@gmail.com

2. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ:

3. NGUYÊN NHÂN GÂY KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ:

4. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:

[icon_share]

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_sidebar id=”thong-tin-khac”] [/col] [/row]