Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Khu kinh tế Năm Căn

– Tên dự án: Dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Khu kinh tế Năm Căn
– Quy mô: 1 ha; công suất 1.000 m3/ngày đêm)
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn
– Vốn đầu tư: Theo dự án đề xuất của NĐT, nhưng không dưới 40 tỷ đồng
– Địa điểm: KKT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Xem thêm: Dự án đầu tư và phát triển hệ thống Lgistics

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC