Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án nhà ở khu dân cư ( Khu B) làng cá Khánh Hội

Tên dự ánDự án nhà ở khu dân cư (khu B) Làng Cá Khánh Hội

Mục tiêu dự án: Tạo cho cán bộ, nhân dân có chỗ ở ổn định, mua bán kinh doanh tạo thu nhập gia đình, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Sự phù hợp với quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt ở Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND huyện U Minh, về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mặt bằng tổng thể sử dụng đất khu B khu dân cư Làng cá Khánh Hội, tỷ lệ 1/500, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành.

Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp 100% vốn doanh nghiệp, đấu giá, đầu thầu quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Quy mô dự án: Diện tích 5.27 ha, cung cấp dịch vụ là khu nhà ở thương mại, nhà ở dân cư.

Vốn dự kiến: 30 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến 2019 – 2021

Địa điểm: Ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Hiện trạng khu đất: Đất sạch, UBND huyện đang quản lý

KHU DÂN CƯ (KHU B) LÀNG CÁ KHÁNH HỘI

Xem thêm: Dự án nhà ở khu dân cư bờ Tây sông Cái Tàu, thị trấn U Minh

 

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC