HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Dự án nhà ở khu dân cư bờ Tây sông Cái Tàu, thị trấn U Minh

Tên dự ánDự án nhà ở Khu dân cư bờ Tây Sông Cái Tàu, thị trấn U Minh

Mục tiêu dự án: Tạo chỗ ở ổn định cho cán bộ, nhân dân, đồng thời tạo nơi mua bán kinh doanh thêm thu nhập gia đình, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Sự phù hợp với quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt ở Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND huyện U Minh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư bờ Tây sông Cái Tàu, tỷ lệ 1/500, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành.

Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp 100% vốn doanh nghiệp, đấu giá, đầu thầu quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Quy mô dự án: Tổng diện tích khu quy hoạch 12,47ha, cung cấp dịch vụ là khu nhà ở thương mại, nhà ở dân cư, trung tâm dịch vụ thương mại.

Vốn dự kiến: 50 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến 2019 – 2021

Địa điểm: Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh

Hiện trạng khu đất: Đất sạch, UBND huyện đang quản lý

Dự án đầu Tư Xây Dựng Nhà ở Khu Dân Cư Kênh Xáng Bờ Tây Sông Cái Tàu - Cà Mau - FDI VIET NAM

Xem thêm: Khu dân cư Bờ Đông sông Cái Tàu

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC