HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Dự án đầu tư Nhà máy cấp nước Khu kinh tế Năm Căn

– Tên dự án:   Nhà máy cấp nước Khu kinh tế Năm Căn.

– Quy mô: 3 ha; Công suất : 40.000 m3/ngày đêm.
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư.
– Vốn đầu tư: Theo dự án đề xuất của nhà đầu tư, nhưng không dưới 250 tỷ đồng.
– Địa điểm: Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Xem thêm: Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản công nghệ cao

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC