Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NĂM CĂN

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NĂM CĂN

Tên dự án: Dự án Khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm Căn

Mục tiêu dự án: Quy hoạch mới đất ở và chỉnh trang đô thị

Hình thức đầu tư: Đấu thầu

Quy mô dự án: 15,58ha

Vốn dự kiến: 102.995.000.000 đồng (dự kiến)

Tiến độ thực hiện dự án: 2020 – 2021

Địa điểm: Khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Hiện trạng khu đất: Chưa giải phóng mặt bằng

TIN TỨC LIÊN QUAN