HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Dự án khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm Căn

Tên dự ánDự án Khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm Căn

Mục tiêu dự án: Khu đô thị mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh

Sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đã có Danh mục DA thu hồi đất năm 2019; Quy hoạch chi tiết 1/500 và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 17,16 ha

Vốn dự kiến: 563,29 tỷ

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Hiện trạng khu đất:

  • Đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là: 11,36 ha.
  • Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng là: 5,8 ha

Dự án Khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm Căn

Xem thêm: Dự án đầu tư khu du lịch – dân cư Năm Căn, khu kinh tế Năm Căn

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC