Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

 • Kêu gọi đầu tư
 • >
 • Dự án dịch vụ, thể dục thể thao tại lô A2 – khu liên hợp Thể dục thể thao Cà Mau

Dự án dịch vụ, thể dục thể thao tại lô A2 – khu liên hợp Thể dục thể thao Cà Mau

Tên dự án: Dự án dịch vụ, thể dục thể thao tại lô A2 – Khu liên hợp Thể dục – Thể thao tỉnh Cà Mau.

Mục tiêu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo và thi đấu cho các vận động viên của tỉnh để từng bước tiếp cận với thành tích của nền thể thao quốc gia và quốc tế.

Sự phù hợp với Quy hoạch:

 • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt  Đồ án quy hoạch chi tiết khu Đô thị Hành chính, Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ tỉnh Cà Mau.
 • Quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp Thể dục – Thể thao tỉnh Cà Mau, tỷ lệ 1/500.
 • Quy hoạch phát triển ngành: Phù hợp theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp Thể dục – Thể thao tỉnh Cà Mau, tỷ lệ 1/500.

Hình thức đầu tư:

 • Đầu tư trực tiếp (100% vốn doanh nghiệp hoặc liên doanh liên kết); hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu thực hiện dự án): Đầu tư theo hình thức BOT (Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – chuyển giao), có quy chế hoạt động để phục vụ công cộng.
 • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Quy mô dự án:

 • Công suất thiết kế: Do nhà đầu tư đề xuất.
 • Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Trung tâm rèn luyện sức khỏe cộng đồng; Nhà tập luyện các CLB: Arobic, Yoga, phòng Gym, CLB Khiêu vũ thể thao, Thể hình.
 • Quy mô xây dựng (dự kiến): Do nhà đầu tư đề xuất.

Vốn dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2019 – 2021

Địa điểm: Đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, phường 9, thành phố Cà Mau; Có họa đồ vị trí khu đất kèm theo: Theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp Thể dục – Thể thao tỉnh Cà Mau, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/4/2017.

Diện tích đất: 0,51 ha

Hiện trạng khu đất:

 • Hiện thuộc quyền quản lý của đơn vị: Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Cà Mau.
 • Đất công trình công cộng thuộc quyền quản lý của Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Cà Mau.
 • Đất chưa được giải phóng mặt bằng.

Xem thêm: Dự án công viên cây xanh, trung tâm Văn hóa thể dục thể thao mới

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC