Dự án đầu tư và phát triển hệ thống Logistics

02/09/2019
– Tên dự án: Dự án đầu tư và phát triển hệ thống Logistics.
– Quy mô: 30 ha.
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn.
– Vốn đầu tư: Theo dự án đề xuất của nhà đầu tư.
– Địa điểm: Khu kinh tế Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Tin liên quan