Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án đầu tư Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai

Mục tiêu dự án: Dự kiến hoàn thánh sẽ đón tàu có tải trọng 250,000 DWT, khu bến cho tàu lai dắt, tàu tuần tra và dịch vụ, xây dựng một tuyến cầu dẫn nối đảo Hòn Sao với đất liền, Cảng Hòn Khoai sẽ tạo ra một con đường biển quốc tế quan trọng của Việt Nam, giúp Việt Nam kết nối với các nước trong khu vực như Singapore, Maylaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Góp phần tạo động lực đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội của Cà Mau.

Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp.

Quy mô dự án: Dự kiến hoàn thành sẽ đón tàu có tải trọng đến 250.000 DWT

Vốn dự kiến: 3,5 tỷ USD

Địa điểm: Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Hiện trạng khu đất: Đất quanh đảo và vùng biển quanh cụm đảo Hòn Khoai do nhà nước quản lý

 

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai Mục tiêu dự án: Dự kiến hoàn thánh sẽ đón tàu có tải trọng 250,000 DWT, khu bến cho tàu lai dắt, tàu tuần tra và dịch vụ, xây dựng một tuyến cầu dẫn nối đảo Hòn Sao với đất liền, Cảng Hòn Khoai sẽ tạo ra một con đường biển quốc tế quan trọng của Việt Nam, giúp Việt Nam kết nối với các nước trong khu vực như Singapore, Maylaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Góp phần tạo động lực đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội của Cà Mau. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp. Quy mô dự án: Dự kiến hoàn thành sẽ đón tàu có tải trọng đến 250.000 DWT Vốn dự kiến: 3,5 tỷ USD Địa điểm: Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Hiện trạng khu đất: Đất quanh đảo và vùng biển quanh cụm đảo Hòn Khoai do nhà nước quản lý

Xem thêm: Đầu tư xây dựng bến xe Sông Đốc

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC