Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án bến xe Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

Tên dự án: Dự án bến xe thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu đi lại, buôn bán trao đổi hàng hóa; đồng thời tạo đà phát triển KT-XH của huyện Ngọc Hiển.

Sự phù hợp với quy hoạch :

  • Phù hợp quy hoạch theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND huyện Ngọc Hiển về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm hành chính thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỷ lệ: 1/500
  • Phù hợp quy hoạch tổng thể phát KT-XH của huyện
  • Phù hợp quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện
  • Phù hợp phát triển của ngành

Hình thức đầu tư: xã hội hóa

Quy mô dự án: bến xe loại 4

Vốn dự kiến: 25 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2022

Địa điểm: Trong lô C02 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm hành chính thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỷ lệ 1/500

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : 20.587m2

Hiện trạng khu đất:

Thuộc quyền quản lý của dân
Đất nuôi trồng thủy sản + đất trồng rừng
Đất chưa giải phóng mặt bằng

Xem thêm: Dự án đầu tư xây dựng bến xe Đất Mũi

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC