Địa chỉ Cần Biết Du lịch tại Cà Mau

06/12/2019

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 65 Phan Ngọc Hiển, P. 6, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290 3831 777

2. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 28 Phan Ngọc Hiển, P. 2, TP.Cà Mau

Điện thoại: 0290 3540 4570290 3540458

3. Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 1B, An Dương Vương, P. 7, TP. Cà Mau

Điện thoại:  0290 3817 057

4. Công an tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 47 Bùi Thị Trường, Khóm 3, P. 5, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290 3806 112

5. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 16 Hải Thượng Lãn Ông, P. 6, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290 3838 839

6. Bưu Điện tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 03 Lưu Tấn Tài, P. 5, TP. Cà Mau

Điện thoại:  0290 3551 777

Tin liên quan