Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

ĐBSCL, 33 học viên đầu tiên tham dự lớp Khởi nghiệp liêm chính

33 học viên là lãnh đạo các sở ban ngành, trường cao đẳng/đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên khởi nghiệp từ Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh và An Giang tham dự khóa huấn luyện đầu tiên tại đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL), chủ đề Khởi nghiệp liêm chính và Đổi mới sáng tạo.

Học viên thực hành nội dung Liêm chính kinh doanh

Khóa huấn luyện diễn ra từ ngày 8-11/9 tại TP Cần Thơ do Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) phối hợp Tạp chí Diễn đàn Doanh Nghiệp tổ chức. 

Khóa đào tạo kỳ vọng lan tỏa tinh thần khởi nghiệp liêm chính đến rộng rãi hơn trong hệ sinh thái khởi nghiệp ở ĐBSCL. Nội dung khóa đào tạo tập trung nhiều chuyên đề về Khởi nghiệp liêm chính và Đổi mới sáng tạo như: Tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp liêm chính; Nguyên lý tư duy của doanh nhân; Khởi nghiệp tinh gọn; Kinh doanh liêm chính; Thực hiện Liêm chính kinh doanh và xây dựng văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Song hành cùng startup

Nguyệt Đỗ

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC