Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Kêu gọi đầu tư
  • >
  • Đầu tư xây dựng và cung cấp trang thiết bị bệnh viện Đa khoa tư nhân TT Sông Đốc

Đầu tư xây dựng và cung cấp trang thiết bị bệnh viện Đa khoa tư nhân TT Sông Đốc

Tên dự án: Đầu tư xây dựng và cung cấp trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tư nhân TT Sông Đốc

Mục tiêu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị công nghệ cao, tạo điều kiện người dân Cà Mau tiếp cận được dịch vụ y tế chất lượng cao

Sự phù hợp với quy hoạch: QĐ 683/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UB tỉnh phê duyệt QH phát triển hệ thống y tế

Hình thức đầu tư: xã hội hóa

Quy mô dự án: 120m2/ giường bệnh; công suất thiết kế 100 giường bệnh; dịch vụ y tế

Vốn đầu tư dự kiến: 140 tỷ

Địa điểm thực hiện dự án: TT Sông Đốc, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Hiện trạng khu đất: Nhà đầu tư đề xuất

Xem thêm: Đầu tư xây dựng nghĩa trang Trần Văn Thời

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC