ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TT SÔNG ĐỐC

26/03/2020

Tên dự án: Đầu tư xây dựng và cung cấp trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tư nhân TT Sông Đốc

Mục tiêu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị công nghệ cao, tạo điều kiện người dân Cà Mau tiếp cận được dịch vụ y tế chất lượng cao

Sự phù hợp với quy hoạch: QĐ 683/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UB tỉnh phê duyệt QH phát triển hệ thống y tế

Hình thức đầu tư: xã hội hóa

Quy mô dự án: 120m2/ giường bệnh; công suất thiết kế 100 giường bệnh; dịch vụ y tế

Vốn đầu tư dự kiến: 140 tỷ

Địa điểm thực hiện dự án: TT Sông Đốc, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Hiện trạng khu đất: Nhà đầu tư đề xuất

Tin liên quan