Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Đầu tư xây dựng nghĩa trang Trần Văn Thời

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân huyện Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội; Đầu tư nghĩa trang nhân dân đạt chuẩn, phục vụ cho đô thị Sông Đốc và khu vực lân cận trên địa bàn huyện.

Đầu tư xây dựng nghĩa trang Trần Văn Thời

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Có thể điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.
  • Quy hoạch phát triển ngành: Có thể điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch chung xây dựng xã Phong Điền.

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn đầu tư dự kiến: 85 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án: Ấp Vàm Xáng, ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời.

Hiện trạng khu đất:

  • Hiện thuộc quản lý của đơn vị nào: Đất do người dân quản lý.
  • Đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản.
  • Chưa được giải phóng mặt bằng.

Xem thêm: Nhà máy sản xuất hóa chất, chế phẩm sinh học

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC