HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.
  • Kêu gọi đầu tư
  • >
  • Đầu tư xây dụng khu thương mại – dịch vụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc

Đầu tư xây dụng khu thương mại – dịch vụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc

Tên dự ánĐầu tư xây dựng khu thương mại – dịch vụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Sông Đốc theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/3/2014; có thể bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất chung của huyện Trần Văn Thời.
  • Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 5904/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn dự kiến: 115 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Thửa đất 3, 4, tờ bản đồ số 11, đất tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 3,0 ha

Hiện trạng khu đất: Đất do UBND thị trấn Sông Đốc quản lý một phần, một phần người dân quản lý.

Cà Mau: Tìm nhà đầu tư khu dân cư hơn 800 tỷ ở Sông Đốc - CafeLand.Vn

Xem thêm: Chợ Tam Giang

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC