HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại

Tên dự ánĐầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Có thể điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.
  • Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn dự kiến: 20 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 và thửa số 54, tờ bản đồ số 29, đất tại khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời.

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 0,44 ha

Hiện trạng khu đất:

  • Đất một phần mặt bằng sạch do UBND thị trấn Trần Văn Thời quản lý 2.551,25m2; phần diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng (có chồng lấn với phần diện tích đất do Nhà nước đang quản lý): 1.868,75m2.
  • Đất chợ, Đất ở, đất trồng cây lâu năm.
  • Chưa giải phóng mặt bằng.

Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời

Xem thêm: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC