Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Đầu tư xây dụng chợ Xẻo Quao, khóm 5, thị trấn Sông Đốc

Tên dự ánĐầu tư xây dựng Chợ Xẻo Quao, khóm 5, thị trấn Sông Đốc

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Sông Đốc theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/3/2014; có thể bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.
  • Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 5905/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn dự kiến: 20 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Khoảng 73 thửa đất, tờ bản đồ số 65, đất tại khóm 5, thị trấn Sông Đốc

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 0,54 ha

Hiện trạng khu đất:

  • Hiện thuộc quản lý của đơn vị nào: Đất do các hộ dân quản lý sử dụng với diện tích 3.644,4m2. Đất hộ gia dân cất nhà có chồng lấn với phần đất thuộc quyền quản lý của nhà nước với diện tích 130 m2 phần đất này khi xây dựng chợ khoảng năm 1992 dân chiếm cất nhà ở đến nay.
  • Đất ở và đất chợ.
  • Chưa giải phóng mặt bằng.

Sông Đốc - điểm đến không nên bỏ lỡ tại Cà Mau - VnExpress

Xem thêm: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ – thương mại

    Khởi nghiệp Cà Mau

    Hoạt động iPEC