Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp

10/06/2022

Các doanh nghiệp có nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho đội ngũ nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Xin vui lòng gửi danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm bên dưới) về Phòng Giáo dục Nghề nghiệp Việc làm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tin liên quan