Thông báo

Home » Tin tức » CÔNG VĂN HỎA TỐC VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CÔNG VĂN HỎA TỐC VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dich bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, được sự thống nhất của Ban Thường vụ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra chỉ đạo:

Tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”, thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly người với người, gia đình với gia đình, khóm/ấp cách ly với khóm/ấp, xã/phường thị trấn cách ly với xã/phường thị trấn, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố.

Bổ sung nội dung theo Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 23/08/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh(nội dung bổ sung).

iPEC

TIN TỨC LIÊN QUAN