HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.
  • Thông tin du lịch
  • >
  • Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13322:2021 về Du lịch và các dịch vụ liên quan – Du lịch công nghiệp – Yêu cầu dịch vụ

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13322:2021 về Du lịch và các dịch vụ liên quan – Du lịch công nghiệp – Yêu cầu dịch vụ

Ngày 05/5/2021 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13322:2021 về Du lịch và các dịch vụ liên quan – Du lịch công nghiệp – Yêu cầu dịch vụ.

Quyết định 1089/QĐ-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêm: Du khách Nhật “chấm điểm” ẩm thực Việt hàng đầu trong ASEAN

Trung tâm Thông tin du lịch

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC