Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Cồn Ông Trang, Bãi Bồi, Rừng phòng hộ ven Biển Tây

Cồn Ông Trang thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, nằm ngay cửa sông Cái Lớn – vị trí đầu tàu thông ra bãi bồi phía Tây Mũi Cà Mau. Cồn Ông Trang có sự khác biệt căn bản với các nơi khác do cát pha lẫn phù sa bồi đắp, nhô lên giữa cửa sông Cửa Lớn nhấp nhô sóng biển, nổi bật màu xanh đậm giữa mây trời bởi bạt ngàn cây mắm bao phủ.
Đây là nơi duy nhất có hai cồn gồm cồn Trong (trên 120ha), cồn Ngoài (149ha) đều có hệ sinh thái rừng ngập mặn phát triển đa dạng, phong phú rất thích nghi cho cây mắm, đước, bần, giá, sú… phát triển xanh tốt
.

CỒN ÔNG TRANG, BÃI BỒI, RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN TÂY

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC