LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ bàn Thời gian: 30/9/2019 Địa điểm: Khách sạn Ninh Kiều 3, 999 Lê Khắc Xương, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau. STT NỘI DUNG SỐ TIẾT   1   Tổng quan nghiệp vụ 1. Đặc điểm nghề nghiệp – Tác phong phục vụ 2. Thao tác căn bản […]