Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2019

02/09/2019

Ngày 01/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 545/QĐ-UBND ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2019.

Tin liên quan