DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT CHÙA PHẬT TỔ – QUAN ÂM CỔ TỰ

31/05/2021

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Phật Tổ – Quan Âm Cổ Tự, là nơi truyền giáo Phật pháp sớm nhất ở vùng đất Cà Mau và cũng là ngôi chùa đầu tiên của tỉnh Cà Mau vinh dự được công nhận Di tích Lịch sử cấp Quốc gia vào năm 2000.

ipec.com.vn

Tin liên quan