CHÙA MONIVONGSA BOPHARAM

31/05/2021

Chùa Monivongsa Bopharam, định danh theo tiếng Pali – Phạn ngữ, và lấy ý nghĩa từ kinh điển Phật giáo, dịch ra tiếng Việt có thể hiểu Liên Hoa Tự – Chùa Liên Hoa.

ipec.com.vn

Tin liên quan