CHỢ PHƯỜNG 4

25/03/2020

Tên dự án: Chợ Phường 4

Mục tiêu dự án: Phục vụ nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân trong khu vực

Hình thức đầu tư: BT hoặc hình thức khác

Quy mô dự án: 11.614 m2

Vốn dự kiến: 45 tỷ đồng

Địa điểm: Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : 11.614 m2

Hiện trạng khu đất: Người dân đang quản lý sử dụng và đất nhà nước

Tin liên quan