HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Chợ nông sản Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây

Tên dự ánChợ Nông sản Đá Bạc

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình Tây theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 27/01/2014; có thể bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.
  • Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn dự kiến: 08 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Thửa đất 159, tờ bản đồ số 12, đất tại ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 01 ha

Hiện trạng khu đất:

  • Hiện thuộc quản lý của đơn vị nào: Đất do Nhà nước quản lý một phần, một phần do người dân quản lý, sử dụng.
  • Hiện trạng các loại đất trên khu đất (mỗi loại chiếm bao nhiêu %): Đất trồng cây lâu năm, đất ở, đất trồng lúa.
  • Chưa giải phóng mặt bằng.

Cửa biển Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Ảnh: Biên Phòng.

Xem thêm: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC