HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Dự án xây dựng chợ bách hóa tổng hợp thị trấn Cái Đôi Vàm

Tên dự ánXây dựng chợ Bách hóa tổng hợp thị trấn Cái Đôi Vàm

Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu mua bán của các tiểu thương, phát triển hạ tầng đô thi, hướng tới văn minh đô thị

Hình thức đầu tư: Quyết định chủ trương đầu tư (Luật Đầu tư)

Quy mô dự án: Diện tích SD đất: 64mx30m=1.920m²

Vốn dự kiến: 2,4 tỷ

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : Diện tích SD đất: 64mx30m=1.920m²

Hiện trạng khu đất: Tổ chức quản lý: Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm

Tên dự án: Xây dựng chợ Bách hóa tổng hợp thị trấn Cái Đôi Vàm Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu mua bán của các tiểu thương, phát triển hạ tầng đô thi, hướng tới văn minh đô thị

Xem thêm: Dự án chợ nông sản xã Phú Tân

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC