Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án xây dựng chợ bách hóa tổng hợp thị trấn Cái Đôi Vàm

Tên dự ánXây dựng chợ Bách hóa tổng hợp thị trấn Cái Đôi Vàm

Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu mua bán của các tiểu thương, phát triển hạ tầng đô thi, hướng tới văn minh đô thị

Hình thức đầu tư: Quyết định chủ trương đầu tư (Luật Đầu tư)

Quy mô dự án: Diện tích SD đất: 64mx30m=1.920m²

Vốn dự kiến: 2,4 tỷ

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : Diện tích SD đất: 64mx30m=1.920m²

Hiện trạng khu đất: Tổ chức quản lý: Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm

Tên dự án: Xây dựng chợ Bách hóa tổng hợp thị trấn Cái Đôi Vàm Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu mua bán của các tiểu thương, phát triển hạ tầng đô thi, hướng tới văn minh đô thị

Xem thêm: Dự án chợ nông sản xã Phú Tân

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC