Thông tin Cà Mau

Home » Thông tin Cà Mau » Page 30

Thông tin Cà Mau

 • Tài nguyên nước

  29/08/2019
  Nguồn nước mặt (bao gồm nước mặt sông, kênh, rạch, kênh đào, đồng ruộng, nước ven biển) của tỉnh Cà
 • Tài nguyên rừng

  29/08/2019
  Đến năm 2012, Cà Mau có tổng diện tích rừng khoảng 103.723 ha, chiếm 77% rừng của vùng Đồng bằng
 • Tài nguyên biển

  29/08/2019
  Cà Mau có chiều dài bờ biển trên 254km, chiếm 1/3 chiều dài bờ biển vùng ĐBSCL, bằng 7,8% chiều
 • Tài nguyên khoáng sản

  29/08/2019
  Biển Cà Mau đã phát hiện có trữ lượng dầu khí khá lớn, nhiều triển vọng khai thác và phát