Thông tin Cà Mau

Home » Thông tin Cà Mau » Page 29

Thông tin Cà Mau

 • Tôn giáo

  29/08/2019
  Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc - nơi dừng chân của biết bao nhiêu lớp người đi
 • Y tế

  29/08/2019
  Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân những năm gần đây có bước phát triển tích
 • Giáo dục

  29/08/2019
  Công tác giáo dục - đào tạo của tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của các
 • Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ

  29/08/2019
  Cà Mau là tỉnh cực nam của Việt Nam, thuộc khu vực Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, được
 • Địa hình

  29/08/2019
  Cà Mau là vùng đồng bằng, có nhiều sông rạch, có địa hình thấp, bằng phẳng và thường xuyên bị
 • Khí hậu

  29/08/2019
  Cà Mau là tỉnh đồng bằng ven biển, nằm trong khu vực nội chí tuyến bắc bán cầu, cận xích
 • Tài nguyên đất

  29/08/2019
  Cà Mau là vùng đất mới do phù sa bồi tụ, được hình thành bởi 2 dòng hải lưu ở
 • Tài nguyên nước

  29/08/2019
  Nguồn nước mặt (bao gồm nước mặt sông, kênh, rạch, kênh đào, đồng ruộng, nước ven biển) của tỉnh Cà
 • Tài nguyên rừng

  29/08/2019
  Đến năm 2012, Cà Mau có tổng diện tích rừng khoảng 103.723 ha, chiếm 77% rừng của vùng Đồng bằng
 • Tài nguyên biển

  29/08/2019
  Cà Mau có chiều dài bờ biển trên 254km, chiếm 1/3 chiều dài bờ biển vùng ĐBSCL, bằng 7,8% chiều