Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Các điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

1. Điểm du lịch cộng đồng Tư Ngãi

Địa chỉ: ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 01279.828 249 hoặc 0918.996 956

2. Điểm  Du lịch cộng đồng Tư Nhuần

Địa chỉ: ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Điện thoại : 0919 186 419/ 0946 077 707

3. Điểm Du lịch cộng đồng Năm Hướng

Địa chỉ: ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 01257. 692 361/ 0169 641 7989 

4. Điểm Du lịch cộng đồng Mười Ngọt

Địa chỉ: Ấp 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn thời, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0947725445 – Mr Điền./ 0942655056 – Mr Khanh

5. Điểm du lịch cộng đồng Tư Tuấn

Địa chỉ: T19- Ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời

Điện thoại: 0902 644 489

Địa chỉ: ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

6. Điểm Du Lịch Sinh Thái Cộng Đồng Đất Mũi Hoàng Hôn

Địa chỉ: Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau.

Điên thoại: 0918 541 456

7. Nhà Hàng Sinh Thái Homestay Hương Dất Mũi (Hương Dất Mũi)

Địa chỉ: Ấp Mũi, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.52 68 68 / Mr Hon 0913122214/ Mr Đượm 0916 891 302

8. Điểm Homestay Du Lịch Sinh Thái Đất Mũi – 3 Sú

Địa chỉ: ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Điện thoại: 0916 124 007 hoặc 0947 327 347

9. Điểm Homestay Du Lịch Sinh Thái Cộng Đồng Đất Mũi – Nguyễn Hùng

Địa chỉ: ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Điện thoại: 0914.650.622 – 0947.216.798 – 0981.484.098

10. Điểm du lịch cộng đồng vườn cò Tư Sự

Địa chỉ: ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Website: vuoncotusu.com

11. Điểm dừng chân du lịch Rạch Gốc

Địa chỉ: Quốc lộ 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02906 595 959/ 0868 952 979

13. Khu du lịch sinh thái Thư Duy

Địa chỉ: 323 Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 

Điện thoại: 094 669 39 52

14. Điểm du lịch Vườn chim 5 Quốc

Địa chỉ: ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0944.605.959 / Ms. My 0932 997 968

15. Hợp tác xã Đầm Thị Tường

Địa chỉ: Ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, Phú Tân

Điện thoại: 0919 631 089 – 01203 536652

Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

Xem thêm: Địa chỉ Khách Sạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC