Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Cà Mau triển khai các giải pháp để cải thiện chỉ số PCI

Chỉ số PCI của tỉnh Cà Mau năm 2022 đạt 61,6 điểm (giảm 3,14 điểm), xếp thứ 58/63 tỉnh, thành trong cả nước, xếp thứ 12/13 trong vùng ĐBSCL. Đối sánh với năm 2021, tỉnh Cà Mau giảm 26 bậc trên bảng PCI cả nước, giảm 5 bậc trong vùng ĐBSCL.

Ông Nguyễn Đức Thánh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cho biết, theo kết quả công bố VCCI, chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2022 đạt 61,6 điểm (giảm 3,14 điểm) xếp thứ 58/63 tỉnh, thành trong cả nước (giảm 26 hạng) so với năm 2021; xếp thứ 12/13 (giảm 5 bậc) so với các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến Cà Mau tụt giảm thứ hạng Chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2022. Trong đó, có nguyên nhân do việc thay đổi cách tính điểm cho các chỉ tiêu thành phần, ảnh hưởng của môi trường đầu tư kinh doanh, yếu tố con người trong việc thực thi nhiệm vụ… dẫn đến sụt giảm thứ hạng Chỉ số PCI.

“Qua nghiên cứu khảo sát các tỉnh, thành phố trên cả nước, để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng thứ hạng Chỉ số PCI tỉnh thời gian tới, Cà Mau cần tập trung chuyển tư duy nhận thức mệnh lệnh hành chính sang tư duy đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường bộ máy, và công tác xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; cải thiện hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đặc biệt, phát huy có hiệu quả tổ công tác đặc biệt giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư” – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đề xuất.

Theo ông Huỳnh Quốc Việt – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, từ kết quả Chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2022, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế quyết liệt tập trung các giải pháp để cải thiện Chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tỉnh sẽ tập trung các giải pháp cải thiện tính năng động của chính quyền, khắc phục chi phí không chính thức, làm tốt công tác quy hoạch… Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cải thiện các chỉ số thành phần PCI đạt thấp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp. Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để doanh nghiệp hiểu, đồng hành cùng chính quyền trong việc cải thiện Chỉ số PCI cấp tỉnh đảm bảo hiệu quả.

CÀ MAU TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI
Thời gian tới, Cà Mau đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.

“Về giải pháp thời gian tới, UBND tỉnh sẽ quy trách nhiệm nâng cao các chỉ số PCI cho người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị liên quan. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; hàng tuần lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tổ chức gặp doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Sẽ xử lý nghiêm việc né tránh trách nhiệm, nhũng nhiễu doanh nghiệp nếu phát hiện”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến đầu tư trong nước và tham mưu, thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư tư nhân; Thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện liên thông TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh; Dự án mời gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức xã hội hóa theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến thu hút đầu tư ngoài ngân sách, đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP); Xây dựng Kế hoạch mời gọi đầu tư Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2023,…

Thực hiện Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030,… Đặc biệt, phấn đấu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký tăng 10% so với năm 2022.

Xem thêm: Cà Mau dẫn đầu chỉ số về bộ phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trọng Nghĩa baophapluat.vn thực hiện

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC