Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Tin tức thương mại
  • >
  • Cà Mau tổ chức chương trình tập huấn trực tiếp về kỹ năng thương mại điện tử

Cà Mau tổ chức chương trình tập huấn trực tiếp về kỹ năng thương mại điện tử

Vào ngày 30/11/2021, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Cà Mau kết hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC), Bưu điện tỉnh Cà Mau và Chi nhánh Bưu chính VIETTEL Cà Mau tổ chức Chương trình Tập huấn trực tiếp về kỹ năng thương mại điện tử.

Nội dung Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung như sau: Giới thiệu về sàn thương mại điện tử tỉnh Cà Mau https://madeincamau.com; Giới thiệu về sàn https://postmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Giới thiệu về sàn https://voso.vn của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel; phổ biến nội dung, cách hướng dẫn đưa sản phẩm trao đổi và mua bán trên sàn.

Ông Hồng Phuc Ngươn – Chuyên viên iPEC hỗ trợ hướng dẫn bà con đưa sản phẩm lên sàn htttps://madeincamau.com

Chương trình tập huấn được tổ chức thành ba lớp vào ngày 30/11 cho các đối tượng là hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,… đến từ các huyện và thành phố Cà Mau.

Chương trình tập huấn nhận được sự tham gia và ủng hộ của các đối tượng đến từ các huyện và thành phố Cà Mau

Chương trình tập huấn trực tuyến về kỹ năng thương mại điện tử thực hiện theo Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2021. Thông qua Chương trình các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,… sẽ được tập huấn hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Cà Mau. Giúp bà con nông dân ứng dụng công nghệ vào việc bán hàng, tăng số lượng đơn hàng. Kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường để “Nâng tầm giá trị nông sản Việt qua nền tảng thương mại số.

Xem thêm: Thông tin doanh nghiệp

Dương Kim Chuyển

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC