Tin tức chung

Home » Tin tức » Cà Mau thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cà Mau thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đây là vấn đề quan trọng đã được ông Huỳnh Quốc Việt Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác).

Cà Mau tháo gỡ vướng mắc để nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển…

Theo đó, Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau do ông Huỳnh Quốc Việt – Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ phó gồm ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Sử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Minh Luân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Thánh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ công tác đặc biệt sẽ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương; nghiên cứu, tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết các thủ tục về đầu tư dự án; tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.

Chủ động tiếp cận, trao đổi, làm việc với các nhà đầu tư lớn có tiềm năng nhằm vận động, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ phó định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

Trọng Nghĩa baophapluat.vn thực hiện

TIN TỨC LIÊN QUAN