Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Quy hoạch
  • >
  • Cà Mau tham gia các hoạt động tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL năm 2022 tại Bạc Liêu

Cà Mau tham gia các hoạt động tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL năm 2022 tại Bạc Liêu

Năm 2020-2021 ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, để khởi động lại hoạt động du lịch, từ ngày 16 đến 18 tháng 3 năm 2022, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với 13 tỉnh thành ĐBSCL tổ chức các hoạt động kết nối và giao thương tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL năm 2022 tại Bạc Liêu.

Cà Mau tham gia các hoạt động tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL năm 2022 tại Bạc Liêu

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL năm 2022 và phát động “Mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới” với các hoạt động: Khảo sát sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đồng thời phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không gian giao thương, kết nối doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM và các vùng trọng điểm với các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Đoàn đại biểu khảo sát sản phẩm du lịch tại Bạc Liêu

Tại sự kiện, Cà Mau tham gia các hoạt động kết nối và trưng bày, quảng bá tại Không gian giao thương, kết nối các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng trọng điểm với các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch của Cà Mau và các tỉnh, thành phố ĐBSCL.

Đại biểu tham quan, trao đổi thông tin tại gian trưng bày giới thiệu về sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP của Cà Mau

Hoạt động trưng bày tại không gian giao thương, kết nối giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh dịch vụ du lịch, các điểm đến du lịch tiêu biểu trong địa phương, các sản phẩm OCOP Cà Mau,..đến các tỉnh, thành ĐBSCL góp phần tạo điều kiện để du lịch Cà Mau khởi động lại, bình thường mới các hoạt động du lịch sau đại dịch Covid-19; Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trao đổi kinh nghiệm, tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư để phát triển du lịch; Tăng cường vận động các doanh nghiệp địa phương cung ứng sản phẩm OCOP, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tham gia, xúc tiến quảng bá du lịch, mời gọi đầu tư, cùng liên kết phát triển du lịch; Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan quảng bá, thông tin, xúc tiến du lịch Cà Mau với các tỉnh, thành ĐBSCL, các đơn vị kinh doanh du lịch là cơ hội để Cà Mau phát triển thị trường du lịch ổn định và bền vững.

Xem thêm: Nhà máy sản xuất hóa chất, chế phẩm sinh học

Dương Kim Chuyển thực hiện

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC