Tin tức chung

Home » Tin tức » Cà Mau phê duyệt Đề án truyền thông về biến đổi khí hậu

Cà Mau phê duyệt Đề án truyền thông về biến đổi khí hậu

Ông Lê Văn Sử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Bờ kè đê biển Đông góp phần bảo vệ rừng phòng hộ, chống biến đổi khí hậu.

Theo đó, tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là 16,7 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2022 – 2025 là 8,7 tỷ đồng, gồm triển khai thực hiện xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông, tuyên truyền về thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng dân cư; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về thích ứng với biến đổi khí hậu; tập huấn, tuyên truyền về các chính sách, pháp luật, tài liệu hướng dẫn của Trung ương liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; xây dựng các bản tin, phóng sự, phỏng vấn, bài viết; sơ kết nội dung Đề án.

Giai đoạn 2026 – 2030 là 8,0 tỷ đồng, gồm tiếp tục thực hiện, đúc kết, nhân rộng; tổng kết đánh giá, điều chỉnh các nội dung, chương trình, dự án, kế hoạch truyền thông, các mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, phát huy kết quả của giai đoạn trước nhằm đạt 100% các chỉ tiêu của Đề án.

Các tổ chức, cá nhân cùng chung tay trồng và bảo vệ rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Theo Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cho cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng dân cư về biến đổi khí hậu. 

Song song đó, cán bộ, công chức, viên chức, tập huấn viên các cấp và cộng đồng dân cư, người dân, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm cho cơ quan quản lý các cấp, cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Đồng thời tập huấn, tuyên truyền về các chính sách, pháp luật, tài liệu hướng dẫn của Trung ương liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu…

“Trong quá trình triển khai Đề án, các tổ chức đánh giá, phát hiện, phố biến nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với cộng đồng; các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền… kịp thời đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện, đặc biệt góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.” – Đề án nêu rõ. 

Trọng Nghĩa – Lê Diễm baophapluat.vn thực hiện

TIN TỨC LIÊN QUAN