Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Tin tức du lịch
  • >
  • Cà Mau phấn đấu năm 2022 thu hút khoảng 1.200.000 lượt khách du lịch

Cà Mau phấn đấu năm 2022 thu hút khoảng 1.200.000 lượt khách du lịch

Để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng và phát triển du lịch tỉnh Cà Mau theo định hướng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân ký ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau năm 2022.

Theo đó, Cà Mau phấn đấu năm 2022 thu hút khoảng 1.200.000 lượt khách du lịch (2.000 lượt khách quốc tế), tổng thu đạt 1.500 tỷ đồng; góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tập trung nguồn lực xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù trên cơ sở tiềm năng, lợi thế; nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Xây dựng sản phẩm du lịch Cà Mau qua các loại hình phù hợp như: du lịch địa lý, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với hệ thống rừng ngập nước và du lịch ngư, nông, lâm nghiệp để du lịch Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút với du khách trong và ngoài nước.

Phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề về lao động, việc làm và an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đảm bảo các hoạt động diễn ra phù hợp với điều kiện, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh hiện nay.

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch

Theo Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau khai thác hiệu quả các tài sản công, xây dựng các sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn, thuyết minh, ngoại ngữ tại Khu du lịch Mũi Cà Mau. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ thực hiện Đề án Làng Văn hóa Du lịch Đất Mũi.

Xây dựng các mô hình liên kết phát triển du lịch gắn nông nghiệp, nông thôn, các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng,…

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các mô hình liên kết phát triển du lịch gắn nông nghiệp, nông thôn, các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng; sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn… gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) để phục vụ cho phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị UBND thành phố Cà Mau xây dựng và triển khai thực hiện phương án City tour, liên kết các điểm: Khu tưởng niệm Bác Hồ, Chùa Phật Tổ, Chùa Monivongsa, Nhà dây thép, Hồng Anh Thư Quán… Trưng bày sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, ấn phẩm quảng bá du lịch.

Đồng thời, UBND huyện Thới Bình chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ hội Đền Hùng gắn với Giỗ Đức Quốc Tổ, kết nối các điểm di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ và Cà Mau; tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa dân gian, tập quán như đua xuồng ba lá trên dòng Sông Trẹm, tham quan mô hình nuôi tôm càng xanh….

Tạo điều kiện hỗ trợ mở rộng, phát triển sản phẩm dịch vụ tại vườn chim Tư Sự (xã Biển Bạch Đông) gắn với du lịch nông nghiệp, làng nghề thủ công; khai thác các điểm di tích gắn với phát triển du lịch và du lịch cộng đồng.

Cùng với đó, UBND huyện U Minh chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, hướng dẫn phát triển các điểm du lịch cộng đồng: Vườn cây ăn trái, nghề đan lát, gác kèo ong (tại các xã Nguyễn Phích, Khánh An…).

UBND huyện Phú Tân chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án thí điểm sản phẩm du lịch bằng ghe, xuồng trên Đầm Thị Tường gắn với Khu di tích lịch sử Xẻo Đước.

UBND huyện Cái Nước chủ trì, phối hợp iPEC xây dựng phương án nâng cao giá trị cây bồn bồn, dưa bồn bồn thông qua các món ăn, maketing dưa bồn bồn, bố trí trưng bán tại điểm dừng chân trên tuyến quốc lộ 1 ở địa bàn huyện; UBND huyện Phú Tân chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án thí điểm sản phẩm du lịch bằng ghe, xuồng trên Đầm Thị Tường gắn với Khu di tích lịch sử Xẻo Đước; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng ven đầm.

Xây dựng phương án trùng tu, tôn tạo Di tích Bác Ba Phi

Cũng theo Kế hoạch, UBND huyện Trần Văn Thời tiếp tục sắp xếp dân cư khu vực trước khu du lịch Hòn Đá Bạc và chợ Kinh Hòn tạo điều kiện cho người dân tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, đặc sản địa phương cho khách du lịch; phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các hộ dân đủ điều kiện phát triển du lịch cộng đồng trên tuyến Vồ Dơi – Hòn Đá Bạc.

Xây dựng phương án trùng tu, tôn tạo Di tích Bác Ba Phi, xây dựng hạ tầng cơ sở Điểm du lịch di tích Bác Ba Phi theo quy hoạch xây dựng được duyệt, từng bước tổ chức các mô hình khai thác du lịch, xã hội hóa và thu hút đầu tư.

Song song đó, UBND huyện Năm Căn chủ động tổ chức Ngày hội Cua Năm Căn gắn với ẩm thực địa phương; xây dựng phương án bố trí bến tàu phát triển sản phẩm du lịch sông nước, câu cá trên sông; UBND huyện Ngọc Hiển tập trung triển khai thực hiện Đề án Làng Văn hóa Du lịch Đất Mũi. Đầu tư, chỉnh trang chợ Đất Mũi đảm bảo phục vụ khách du lịch, phát triển kinh tế đêm.

Ở một hướng khác, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần đơn vị quản lý và phối hợp UBND huyện Ngọc Hiển trong công tác triển khai thực hiện Đề án Làng Văn hóa du lịch Đất Mũi; Vườn Quốc gia U Minh hạ xây dựng phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch, hoạt động trải nghiệm, phát huy giá trị tài nguyên rừng, nhà trưng bày tiêu bản động vật, Vườn sưu tập thực vật với hình thức tự thực hiện hoặc liên doanh, liên kết.

Liên kết hợp tác phát triển du lịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân cũng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch theo Chương trình sự kiện “Cà Mau Điểm đến 2022” gắn với Chương trình Xúc tiến du lịch năm 2022.

Vận hành khai thác ứng dụng Cổng thông tin du lịch Cà Mau (ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch), phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về du lịch Cà Mau.

Sự độc đáo của nghề gác kèo ong ở U Minh là vừa khai thác mật, sáp ong vừa bảo tồn sinh thái.

Đồng thời, Sở Công thương kết nối giữa nhà sản xuất, cung ứng với các nhà phân phối, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước. Chủ động phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đối với hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên môi trường số; khai thác có hiệu quả các sàn thương mại điện tử như madeincamau.com, camau.voso.vn, camau.postmart.vn,… hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh trên các sàn thương mại điện tử.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC) hỗ trợ truyền thông, quảng bá thông qua báo, đài, ấn phẩm du lịch về điểm đến và sản phẩm du lịch mới, nhằm thu hút khách du lịch.

Tổ chức khảo sát, kết nối, giới thiệu, quảng bá du lịch Cà Mau đến các thị trường trọng điểm (tập trung khai thác thị trường du lịch tại các tỉnh phía Bắc),…

“Xây dựng hình ảnh du lịch Cà Mau nhằm tuyên truyền và quảng bá thích ứng với điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Xây dựng hình ảnh du lịch Cà Mau (đặc điểm văn hóa, ẩm thực, điểm đến..) trên không gian mạng; Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D các điểm đến du lịch Cà Mau giúp cho khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới có thể trải nghiệm được không gian được số hóa bằng công nghệ thực tế ảo (sử dụng kính VR)” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Xem thêm: Đề xuất giữ quy định cởi mở với khách quốc tế

Trọng Nghĩa baophapluat.vn thực hiện

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC