HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Cà Mau hỗ trợ nâng hạng sản phẩm OCOP

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phân công các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nâng hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Năm nay, toàn tỉnh Cà Mau có 62 sản phẩm/44 chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP; 25 sản phẩm/16 chủ thể đăng ký tham gia nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định phân công sở, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nâng hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến cuối năm phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm. Trong đó, công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3 – 4 sao; hỗ trợ và nâng hạng nhiều sản phẩm khác đạt 4 sao.

Sản phẩm ba khía muối ở Cà Mau.

Ðến nay, tỉnh Cà Mau đã công nhận được 128 sản phẩm OCOP, trong đó, có 6 sản phẩm đạt 4 sao, 122 sản phẩm đạt 3 sao. Kết quả khảo sát cho thấy, các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau sau khi được công nhận có doanh thu tăng khoảng 10 – 30%.

Hầu hết giá bán sản phẩm tăng khoảng 20%, trong đó có một số sản phẩm giá bán tăng 25 – 30%. Qua đó, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động nông thôn, nhất nhất là đối tượng phụ nữ trung niên.

Xem thêm: iPEC khẩn trương chuẩn bị đón đoàn chuyên gia và nhà mua Hội nghị thượng đỉnh ngành tôm

Trần Hiếu vov.vn thực hiện

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC