Thông tin Cà Mau

Home » Tin tức » Cà Mau đăng cai Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2023

Cà Mau đăng cai Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2023

“Năm 2022 là năm phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh, hướng đến sự kiện đặc biệt Cà Mau đăng cai tổ chức Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2023”, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin về thực hiện Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022 trên địa bàn.

Theo đó, năm nay Cà Mau đề ra mục tiêu phát triển sản phẩm mới và tiêu chuẩn hoá ít nhất 40 sản phẩm; công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3-4 sao. Nâng hạng ít nhất 3 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao.

Bên cạnh đó, phát triển, nâng cấp ít nhất 28-30 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP. Củng cố, nâng cao chất lượng kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các điểm trưng bày trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ 77 sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

Từ nguồn lợi thu hoạch thông qua các hình thức sản xuất, khai thác gắn với điều kiện tự nhiên, đặc trưng của vùng đất mà Cà Mau hình thành nên nhiều sản phẩm OCOP nổi tiếng, trong đó có sản phẩm bánh phồng tôm Cà Mau.

Sẽ có 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đạt các mục tiêu trên, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền nhằm quảng bá sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận, góp phần đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng trong tỉnh, quốc gia và quốc tế. Phổ biến, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm… Triển khai và hỗ trợ phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, đánh giá và phân loại sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại. Gắn việc thực hiện Làng Văn hoá Du lịch Đất Mũi với sản phẩm OCOP. Phát triển, nâng cấp sản phẩm OCOP với nhiều hình thức, đa dạng về mô hình.

Được biết, năm nay Cà Mau có 21 sản phẩm của 12 chủ thể tham gia nâng hạng OCOP từ 3 sao lên 4 sao, trong đó nhiều nhất là 2 huyện Năm Căn và Cái Nước với mỗi địa phương có 6 sản phẩm, thấp nhất là TP Cà Mau và huyện Phú Tân khi đăng ký chỉ 1 sản phẩm.

Cũng trong năm nay, Cà Mau phấn đấu có 75 sản phẩm đạt OCOP cấp huyện, trong đó có 60 sản phẩm mới và 15 sản phẩm nâng hạng./.

Trần Nguyên baocamau.com.vn thực hiện

TIN TỨC LIÊN QUAN