Tin tức

Home » Tin tức

Tin tức

 • Công nghiệp

  29/08/2019
  Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ khá cao, góp phần
 • Dân số – Lao động

  29/08/2019
  Tính đến đầu năm 2017, dân số tỉnh Cà Mau có 1.223.191 người, với 613.042 nam và 610.149 nữ; tổng
 • Dân tộc

  29/08/2019
  Dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 14 thành phần dân tộc, trong đó có 03
 • Tôn giáo

  29/08/2019
  Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc - nơi dừng chân của biết bao nhiêu lớp người đi
 • Y tế

  29/08/2019
  Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân những năm gần đây có bước phát triển tích
 • Giáo dục

  29/08/2019
  Công tác giáo dục - đào tạo của tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của các
 • Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ

  29/08/2019
  Cà Mau là tỉnh cực nam của Việt Nam, thuộc khu vực Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, được
 • Địa hình

  29/08/2019
  Cà Mau là vùng đồng bằng, có nhiều sông rạch, có địa hình thấp, bằng phẳng và thường xuyên bị
 • Khí hậu

  29/08/2019
  Cà Mau là tỉnh đồng bằng ven biển, nằm trong khu vực nội chí tuyến bắc bán cầu, cận xích
 • Tài nguyên đất

  29/08/2019
  Cà Mau là vùng đất mới do phù sa bồi tụ, được hình thành bởi 2 dòng hải lưu ở