HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Bia lưu niệm Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ

Ban Ấn loát Đặc biệt Nam Bộ đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, là một trong 03 cơ quan ấn loát đặc biệt của Trung ương được thành lập và tổ chức hoạt động để phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Mặc dù trong bối cảnh chiến tranh ác liệt lại bị chia cắt với miền Bắc và miền Trung, nhưng chính tại đây vào thời điểm 1947 – 1959 Ban Ấn loát Đặc biệt Nam Bộ đã làm nên một điều kỳ diệu, cho ra đời các tờ giấy bạc có hình ảnh Bác Hồ để phục vụ cho nhân dân vùng bị địch chiếm đóng, khẳng định chủ quyền của một nước vừa mới giành được độc lập.

Xem thêm: Vườn chim Tư Na

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC