Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Thông tin du lịch
  • >
  • Cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 được hỗ trợ giảm giá điện đợt 3

Cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 được hỗ trợ giảm giá điện đợt 3

Ngày 2/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP đồng ý phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công Thương tại báo cáo số 283/BC-BCT ngày 27/5 vừa qua.

Theo đó, giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện. Mức giảm tiền điện như sau: Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID -19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID -19 thu phí cách ly y tế tập trung được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện là 07 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 được hỗ trợ giảm giá điện đợt 3

Khách sạn Mandala (thành phố Bắc Ninh) là một trong những địa điểm phục vụ cách ly y tế tập trung

Theo Kế hoạch số 651/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh ngày 25/5/2021 về việc điều chỉnh, đáp ứng với cấp độ phòng chống dịch COVID-19 và phương án sử dụng cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly y tế tập trung, hiện nay tỉnh Bắc Ninh có 53 cơ sở với tổng số phòng lưu trú: 2.929 phòng, 4.177 giường. Trong đó: 24 cơ sở lưu trú đã được UBND tỉnh phê duyệt địa điểm cách ly y tế tập trung (theo hình thức khách tự nguyện trả phí) với 1.831 phòng, 2.779 giường; 08 cơ sở lưu trú có thể trưng dụng ngay với 190 phòng, 227 giường; 21 cơ sở khách lưu trú ở một phần hoặc thuê ngắn hạn (có thể trưng dụng nếu trường hợp cấp bách) với 908 phòng, 1.171 giường.

Trước đó năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có 2 đợt hỗ trợ giảm giá tiền điện cho hầu hết khách hàng, trong đó có các cơ sở lưu trú du lịch. Đợt 1 thực hiện từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2020. Đợt 2 thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020.

Xem thêm: Các cơ sở lưu trú du lịch tích cực thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19

Trung tâm thông tin du lịch

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC